De Leeuw Communicatie & Organisatie

Voor complexe projecten en organisatieontwikkeling

Van techniek naar publiek

Visiedocument landschapsinrichting Polder Biesland, inrichtingsplan afdeling Marketing & Communicatie MBO-college, communicatieplan Meerjarenprogramma Geluidssanering, publieksversie VO/DO Uithoflijn, publieksfolder Ruimte voor de Rivier.

Vanuit passie voor ons vak zijn wij bedreven in het overbrengen van een sterke boodschap. We vertalen techniek naar publiek en theorie naar praktijk. Met adequaat advies, concrete concepten en treffende teksten.

Aanbestedingen met impact

Raamcontract groenonderhoud HTM, inschrijving herontwikkeling binnenstedelijk gebied IJsselstein, aanbesteding engineeringdiensten hoogspanning Oost-Nederland, BVP baggeren vaarweg Noord-Nederland.

Wilt u inschrijven op een raamcontract of meedoen aan een BVP-project? Hoog scoren op EMVI-criteria bij een aanbesteding? Als deskundig partner in het vaststellen van koers en strategie hebben wij hier ruim ervaring in. We houden focus op de klant achter uw klant, ontwikkelen samen een onderscheidend plan van aanpak, beperken de brei aan boodschappen en werken de criteria helder voor u uit.

Ook vaardig worden in het opstellen van aanbestedingsplannen? Informeer naar onze training Aanbesteden met Impact. Bel ons op 030 686 5170, of mail naar info@dlcom.nl.

Draagvlak naar draagkracht

Begeleiden project start ups (PSU), uitvoeren omgevingsmanagement baggerwerkzaamheden, bemiddelen bij binnenstedelijk infraproject.

Bij complexe projecten en organisatieontwikkeling wilt u dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Binnen uw team, buiten uw organisatie en tussen partijen. En het liefst vanuit de mensen zélf. Gespecialiseerd in het verkrijgen van draagvlak en ontwikkelen van draagkracht, ondersteunen wij u hierbij. Met adequaat advies, katalyserende coaching en milde mediation.

Bent u op zoek naar meer samenhang binnen uw team, afdeling of organisatie? Informeer naar onze identiteitsscan. Bel ons op 030 686 5170, of mail naar info@dlcom.nl.